• اردوی پسران خوابگاه میلاد دانشکده پردیس خودگردان
    اردوی یک روزه شهرک توانیر بندرعباس با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا موحد و جمعی از دانشجویان برگزار گردید

  • برپایی نماز جماعت در خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری
    برپایی نماز جماعت در خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری

  • بازدید از خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری
    بازدید از خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی